DYK that there is “Little Lithuania” in the USA

Ar žinojote, kad Pensilvanijoje yra ir lietuviškiausias JAV miestelis – Šenandorius (Shenandoah, Schuylkill apskritis), kur ir šiandien lietuviais save laiko iki penktadalio miestelio gyventojų. XX a. pradžioje jis vadintas “Amerikos Vilniumi”. Net 42 metus Shenandoah merais buvo lietuviai. Shenandoah miestelyje 1872 m. buvo įkurta pirmoji JAV lietuvių parapija, ir pastatyta pirmoji lietuvių bažnyčia.

Pensilvanijos valstijos sprendimu 2013 m. Šenandoriuje pastatytas istorinis žymeklis, kad čia yra “JAV mažoji Lietuva” (angl. Little Lithuania USA). Esame dėkingi “JAV mažosios Lietuvos” gyventojams už per šimtmečius puoselėjamą lietuvybę, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės stiprinimą bei Lietuvos vardo Amerikoje garasinimą.

DYK that there is “Little Lithuania” in the USA? A historical marker erected by the Penn sylvania Historical & Museum Commission stands in the town of Shenandoah (Schuylkill County Visitors Bureau), which has the highest percentage of residents with Lithuanian ancestry in the USA. Lithuanians first arrived in Shenandoah in 1869. The first Lithuanian parish was established here and the first Lithuania church was built in Shenandoah in 1872.

Source: Lietuvos Respublikos ambasada JAV