Tag Archives: Lietuvos

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas – naujos galimybės verslui – Silvija Travel Tips

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Ukrainos Respublikos Prezidentu Petro Porošenka atidarė Lietuvos ir Ukrainos ekonomikos forumą.

Tai jau trečią kartą vykstantis tokio aukšto lygio renginys, į jį atvyko daugiau nei 100 Lietuvos ir Ukrainos verslo atstovų. Jo tikslas – dar labiau sustiprinti dvišalius verslo ir ekonomikos ryšius.

Prezidentė paragino abiejų šalių verslininkus pasinaudoti galimybėmis, kurias atveria glaudi Lietuvos ir Ukrainos draugystė bei politinis bendradarbiavimas. Įsigaliojus ES ir Ukrainos laisvosios prekybos sutarčiai prekybos apimtys didėja, auga abipusis verslo pasitikėjimas.

Nuo šių metų pradžios Lietuvos ir Ukrainos prekyba išaugo beveik 25 procentais. Per 3 šių metų ketvirčius Lietuvos eksporto į Ukrainą mastas siekė pusę milijardo eurų.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva tvirtai remia antikorupcines reformas Ukrainoje, nuo kurių sėkmės priklauso ir Lietuvos verslo noras bei pasiryžimas investuoti šioje šalyje. Verslo aplinkos gerinimas yra bendras Europos Sąjungos, Tarptautinio valiutos fondo raginimas Ukrainai, kuris  svarbus ir pačios šalies gerovei. Ukraina Pasaulio banko sudarytame „Doing Business“ indekse per trejus metus pakilo 20-ia pakopų ir užima 76 vietą. Lietuva šiame sąraše yra 16-a.

Prezidentės teigimu, Lietuva ir Ukraina yra pasirengusios pasirašyti tarpvalstybinį susitarimą, kuris neleistų nesąžiningam verslui diskriminuoti trečiųjų šalių darbuotojų ir užtikrintų jų socialinę apsaugą. Tai aktualu ir Ukrainoje dirbantiems žmonėms iš Lietuvos, ir Ukrainos darbuotojams Lietuvoje.

Jau yra nemažai sėkmingo Lietuvos ir Ukrainos verslo bendradarbiavimo pavyzdžių. Į Ukrainą eksportuojami lietuviški maisto, chemijos pramonės, popieriaus gaminiai, daug galimybių bendradarbiauti atveria ir IT, elektronikos, logistikos, atsinaujinančios energetikos sektoriai. Lietuvos įmonės taip pat prisideda prie Ukrainos šilumos ūkio modernizavimo, konsultuoja Ukrainos valstybines institucijas, savivaldybių įmones.

Prezidentės spaudos tarnyba  Penktadienis, gruodžio 8 d. (Vilnius).
Silvija Travel Tips  www.silvijatraveltips.com

Šiaurės, Baltijos valstybių ir JAV atstovai tarėsi kaip sustiprinti transatlantinį ryšį – Silvija Travel Tips

Washington, D.C. USA

Gruodžio 13 dieną Vašingtone Lietuvos užsienio reikalų ministerijos politikos direktorė Asta Skaisgirytė aptarė transatlantinio bendradarbiavimo bei tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimą. Ji dalyvavo Sustiprintos partnerystės Šiaurės Europoje iniciatyvos (angl. Enhanced Partnership in Northern Europe, e-PINE) užsienio reikalų ministerijų politikos direktorių susitikime ir Baltijos ir Šiaurės Europos valstybių bei JAV gynybos politikos dialoge.

JAV bei Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) atstovai aptarė transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos, Baltijos regiono energetinės nepriklausomybės perspektyvas ir svarbiausius bendrus ateities projektus, hibridines grėsmes ir kovos su dezinformacijos sklaida reikšmę, taip pat ir santykių su Rusija, ES Rytų kaimynystės, kovos su terorizmu klausimus.

„JAV yra Lietuvos strateginis partneris, siekiame plėsti JAV bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos valstybėmis, stiprinant transatlantinį ryšį, kuris yra esminis indėlis į mūsų regiono saugumą“, – pasakė politikos direktorė, pabrėždama transatlantinio Šiaurės, Baltijos šalių ir JAV įvairiapusiško bendradarbiavimo svarbą.

Susitikimuose taip pat buvo aptarta tvirtos ir nuoseklios politikos santykiuose su Rusija svarba, pabrėžiant transatlantinės koordinacijos reikšmę, išlaikant sankcijas ir poveikio priemones. Sutarta, jog svarbu ir toliau reikalauti, kad Rusija laikytųsi sutartų tarptautinių taisyklių ir principų. Politikos direktorė A. Skaisgirytė pabrėžė, kad demokratinės valstybės turi nuosekliai stiprinti paramą demokratiškai nusitekusiai Rusijos pilietinei visuomenei.

E-PINE – tai JAV bei Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) bendradarbiavimo mechanizmas, oficialiai paskelbtas Vašingtone 2003 metais. Šia iniciatyva siekiama įtvirtinti saugumo ir stabilumo zoną regione bei panaudoti Šiaurės ir Baltijos valstybių patirtį kaimyninių regionų vystymuisi.

Silvija Travel Tips  www.silvijatraveltips.com

On 13 December 2017  in Washington, D.C., the Political Director of the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania Asta Skaisgirytė discussed strengthening transatlantic cooperation, international and regional security. She participated in the Political Directors’ Meeting of Foreign Ministries in the framework of the Enhanced Partnership in Northern Europe (e-PINE), as well as the Baltic-Nordic-U.S. defence policy dialogue.

Representatives of the United States of America, Nordic and Baltic countries (NB8) discussed prospects of transatlantic cooperation and security policy, the Baltic region’s energy independence and key joint projects for the future, hybrid threats and the fight against the dissemination of disinformation, as well as relations with Russia, the Eastern Neighbourhood, and the fight against terrorism.

“The U.S. is Lithuania’s strategic partner, so we seek to expand the U.S. cooperation with the Nordic and Baltic countries, when strengthening the transatlantic link that is a key contribution to our region’s security,” said the Political Director, who emphasized the importance of the versatile Nordic-Baltic-U.S. cooperation.

The interlocutors also discussed the importance of a strong and coherent policy in relations with Russia, laying emphasis on the significance of transatlantic coordination and maintaining sanctions, as well as restrictive measures. They agreed that it was important to continue to insist that Russia should adhere to the agreed international rules and principles. The Political Director Skaisgirytė also said that democratic countries should consistently strengthen their support for Russian democracy and civil society.

E-PINE is a mechanism of cooperation among the U.S., Nordic and Baltic countries (NB8). It was officially initiated in Washington, D.C., in 2003.

Silvija Travel Tips  www.silvijatraveltips.com