Teherane veiklą pradėjo pirmasis Lietuvos garbės konsulas Irane – Silvija Travel Tips

Gruodžio 12 dieną Teherane buvo atidarytas pirmasis Lietuvos garbės konsulatas Irane, kuriam vadovauja Irano kompanijos “Yasin Group” prezidentas Mohsen Karimi Tabasi. Tai pirmoji Lietuvos atstovybė Irano Islamo Respublikoje nuo diplomatinių santykių užmezgimo su Persijos Imperija 1930 metais.

Atidarymo ceremonijos metu Lietuvos ambasadorius Turkijoje ir Irano Islamo Respublikai Audrius Brūzga akcentavo, kad konsulato atidarymas – unikali galimybė Lietuvai ir Iranui pradėti naują ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo etapą, kuriuo pakvietė naudotis gausiai susirinkusius Irano verslo atstovus.

Teherane, kurio metropolija sudaro apie  15 milijonų gyventojų, šiuo metu sukuriama apie 30% viso Irano BVP. Konsulatas gali svariai prisidėti prie Lietuvos verslo ekonominių ryšių plėtros sparčiai besivystančioje Irano 80 milijonų vartotojų rinkoje energetikos, žemės ūkio produktų, telekomunikacijų ir kitose srityse.

Renginio metu Teherane atidaryta Mariaus Jovaišos fotografijų paroda “Neregėta Lietuva”, kuria siekiama Irano visuomenei parodyti Lietuvos gamtos grožį, istorinius miestus ir UNESCO paveldą. Šia paroda pradėtas Lietuvos kultūros pristatymo Irane ciklas Valstybės atkūrimo šimtmečio proga.

 Lithuania’s first Honorary Consulate in Iran opens in Tehran

On 12 December 2017, the first Honorary Consulate of Lithuania in Iran was opened in Tehran. The consulate is headed by Mohsen Karimi Tabbasi, President at Yasin Group of Companies. This is the first diplomatic representation of Lithuania in Iran since the establishment of diplomatic relations with the Persian Empire in 1930.

During the ceremony, the Ambassador of Lithuania to Turkey and Iran Audrius Bruzga noted that the opening of the consulate was a unique opportunity for Lithuania and Iran to take their economic and cultural cooperation to a new level and called on the Iranian business representatives, who were plentiful, to grab this opportunity.

The consulate can make a significant contribution to the development of Lithuanian businesses’ economic relations in the fast-developing Iranian market of 80 million consumers in the fields of energy, agriculture, telecommunications, etc.

The exhibition of photography by Marius Jovaiša ‘Unseen Lithuania’ was also opened in Tehran. The exhibition aims to raise awareness about Lithuania’s beautiful nature, historical cities and UNESCO’s World Heritage sites. A cycle of events presenting Lithuania’s culture in Iran kicks off with this exhibition that was organised on the occasion of the centenary of the restoration of an independent state of Lithuania.

Silvija Travel Tips  www.silvijatraveltips.com